GARBUIX

EXTRAESCOLARS

CASALS D'ESTIU i ...

En el curs 1995-96, uns pares i mares de l’escola Pau Casals Gràcia elaboraren un projecte d’activitats extraescolars, llavors va sorgir la proposta, per part dels membres de l’ampa de passar la gestió d’aquest projecte al personal especialista que en aquell moment tenien contractat, formant una cooperativa de treball, fou així com va néixer Garbuix s.c.c.l. i és des del curs 1996-97, que estem treballant en el món del lleure infantil i juvenil.

En la organització de les activitats extraescolars s’ha tingut en compte què: Han de servir per a desenvolupar la personalitat integral dels infant i per tant, han de ser els subjectes fonamentals que s’han de tenir en compte a l’hora d’organitzar-les. Estaran dirigides a complementar l’horari lectiu. Seran específicament lúdiques, formatives i de foment de les relacions interpersonals dels infants en un marc diferenciat de l’ estrictament acadèmic. Seran voluntàries i obertes a tot l’alumnat del centre. Tindran un respecte absolut a la línia pedagògica de l’escola, les directrius del Consell escolar i els criteris pedagògics del Claustre.

Tots sabem que quan arriben les vacances escolars, ens les hem d’enginyar per compatibilitzar el nostre horari laboral amb el temps lliure dels nostres fills i filles. La única solució que tenim és, o bé buscar cangurs o algun familiar que es pugui ocupar d’ells o bé inscriure’ls en alguna de les activitats que organitzen les diferents entitats de lleure o esportives, veïnals, ciutadanes... en aquest espai de temps, l’estiu, els mesos de juliol i setembre.