Dirigit a nens/es de 3 a 4 anys. Amb el material escollit amb rigor pedagògic i amb continguts enriquidors adequats a cada edat, aprenen a reconèixer instruments i escenifiquen contes musicals. També milloren el llenguatge mitjançant les cançons, juguen amb l’audició activa, discriminen les qualitats del so, porten el ritme amb la percussió menor i exploren la seva creativitat musical.

Mestre:

Cristina: forma part de l’equip professional de l'Equip  de Dmúsica